Fran Jurić
Igrač
Statistika
Puno ime : Fran Jurić
Pozicija : Krilo
Broj registracije : 08-400