Mate Martinović
Igrač/Igračica
Statistika
Puno ime : Mate Martinović
Pozicija : Krilo skupa
Broj registracije : 012-035